Anna Kudyba

unnamed Absolwentka Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Olgi-Sławskiej Lipczyńskiej w Poznaniu. Będąc uczennicą szkoły baletowej uczestniczyła w wielu warsztatach tańca m.in. w Międzynarodowych Warsztatach Tańca Współczesnego w Bytomiu.
W 2009 roku ukończyła 5-letnie studia magisterskie na Wydziale Pedagogika Baletowa na Uniwersytecie Muzycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Studia te są jedynymi takimi studiami w Polsce. Po obronie pracy uzyskała tytuł Magistra Sztuki.  Wykształcenie to pozwala nauczać tańca we wszystkich Państwowych Szkołach Baletowych w Polsce.
Już w trakcie studiów zajmowała się pracą z dziećmi i młodzieżą. Po ukończeniu studiów była instruktorem tańca między innymi w Europejskim Centrum Promocji Kultury Regionalnej i Narodowej Matecznik – Mazowsze. Od momentu założenia swojej szkoły Tańca i Baletu „Anna” oddaje się w pełni prowadzeniu zajęć z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym.
Ukończone kursy:
-Duńska Szkoła Tańca Klasycznego Augusta Bournonville’a prowadzony przez prof. Tomasa Lund, I-szy tancerz i pedagog Królewskiego Baletu w Kopenhadze,
-Petersburska Szkoła Tańca Klasycznego prowadzony przez prof. Ludmiłe Sierieżnikowa, profesor Akademii Kultury w Sankt Petersburgu,
-Techniki wspomagające taniec- pilates, barre a terre i streching prowadzony przez Anne Grabke-Szpilman, solistka baletu J. Neumeiera oraz pedagog Królewskiego Baletu w Sztokgholmie.
-Tańce Węgierskie prowadzone przez Zsolt Juhasz tancerz, choreograf oraz Katalin Bonifert- tancerka i repetytor baletu.
-Tańce Rosyjskie prowadzone przez Anatolij Borzow.
Od 2004 roku jest tancerką z obowiązkiem śpiewu w Państwowym Zespole Ludowym Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego. Z zespołem koncertuje w kraju jak i za granicą – m.in. Francja, Niemcy, Szwecja, Belgia, Słowacja, Litwa, Łotwa, Ukraina, Rosja, Brazylia, Izrael, Stany Zjednoczone oraz Kanada.